Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa odpowiada za sterowanie, monitorowanie i nadzorowanie pracy urządzeń wykorzystywanych m.in. w liniach produkcyjnych. Dzięki temu do realizacji konkretnych procesów w przemyśle nie jest już wymagany tak duży nakład pracy ludzkiej. Wpływa to bezpośrednio na efektywność produkcji.

Automatyka przemysłowa pozwala m.in. na zadbanie o prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych. Na bieżąco odpowiednio zaprogramowane urządzenia monitorują jakość wytwarzanych produktów oraz w razie konieczności wdrażają poprawki. Automatyzacja produkcji jest obecnie powszechnie wykorzystywana w większości branż. Wiele firm nie wyobraża sobie swojej działalności bez zmechanizowanych rozwiązań, pozwalających na przeprowadzanie złożonych czynności bez udziału ludzi.

Oferujemy systemy automatyzacji produkcji dla klientów z różnych branż. Zajmujemy się tworzeniem niezbędnych urządzeń i dopasowywaniem ich do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania, pozwalające na zapewnienie wysokiej funkcjonalności stworzonego systemu.

Co wchodzi w skład automatyki przemysłowej?

Automatyka przemysłowa to bardzo rozbudowana dziedzina. Jej niezbędnymi elementami są m.in. sterowniki PLC, które zbierają dane, przetwarzają je i wysyłają sygnały wyjściowe. Pozwalają one na sterowanie m.in. napędami silników. Zajmujemy się tworzeniem sterowników małych, średnich i dużych. Zastosowanie konkretnego modelu zależy od tego, jak bardzo skomplikowane jest urządzenie lub cała linia produkcyjna. Przed rozpoczęciem realizacji przygotowujemy dokumentację konstrukcyjną pozwalającą na dokładne zaplanowanie kolejnych czynności. Na bieżąco konsultujemy kolejne kroki z klientem, by spełnić jego wszystkie oczekiwania.

Zapraszamy do kontaktu w celu zdobycia szczegółowych informacji na temat dostępnej oferty.