zakład spawalniczy

Metoda MAG jest jedną z form spawania metali, polegającą na wykorzystaniu łuku elektrycznego. Łączenie odbywa się w osłonie gazu aktywnego, który bierze udział w procesie spawania.

Czym jest spawanie metodą MAG?

Podczas łączenia metodą MAG źródło prądu generuje impuls elektryczny. Powoduje to powstanie łuku między drutem spawalniczym a spawanym elementem, który jest wytwarzany pomiędzy elektrodą topliwą a łączonym materiałem. Elektrodą topliwą w tym przypadku jest drut podawany w sposób nieprzerwany. Łuk oraz roztopiony metal są chronione gazem osłonowym. Głównym narzędziem spawacza jest uchwyt spawalniczy, który służy do wprowadzania materiału dodatkowego i gazu osłonowego. Taki uchwyt jest także używany do przekazywania odpowiedniego prądu do elementu poddawanego łączeniu. Najważniejszymi parametrami, które związane są z metodą MAG, jest pozycja spawania, kąt uchwytu, długość wylotu, prędkość spawania oraz kształt jeziorka spawalniczego.

Gdzie wykorzystywane jest spawanie metodą MAG?

Spawalnictwo jest szeroką dziedziną zajmującą się wykonywaniem trwałych połączeń między dwoma elementami metalowymi. Istnieje kilka sposobów, które różnią się między sobą zasadą działania i warunkami, w jakich się je stosuje. Metoda spawania MAG, stosowana jest w przypadku spajania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych oraz wysokostopowych. Stosowana jest w bardzo wielu miejscach. Jest jedną z najczęściej stosowanych form łączenia blach w wielu branżach, jak samochodowa, ale również w przemyśle lekkim. Spawarki MAG są popularne wśród hobbystów i użytkowników domowych. Ta metoda znajduje także zastosowanie w przemyśle średniociężkim i ciężkim. Służy przy budowie statków, konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, a także do napraw i prac konserwacyjnych. Wszelkiego typu projekty spawalnicze, jak również kursy prowadzone przez wyspecjalizowanych i doświadczonych fachowców możemy zlecić firmie PATMAR Engineering & Consulting.

Podobne wpisy