spawanie

Najpopularniejszymi metodami spawania metali są metody MIG, MAG i TIG. W tym krótkim artykule chcielibyśmy się im bliżej przyjrzeć i opisać, szczególnie zwracając uwagę na różniące je elementy.

Metoda MIG

Metoda MIG (ang. Metal Inert Gas) polega na spawaniu z użyciem elektrody topliwej w osłonie gazu obojętnego. W uproszczeniu podczas tej metody z uchwytu spawarki ciągle wysuwa się drut spawalniczy będący jednocześnie elektrodą, która stapia się w łuku elektrycznym. Łuk ten także topi materiał łączony. Oba stopione metale mieszają się, tworząc spoiwo, które szybko zastyga. Całość odbywa się w strumieniu obojętnego chemicznie gazu: argonu, helu lub ich mieszaniny, które chronią rozgrzany metal przed wchodzeniem w reakcję z gazami atmosferycznymi, na przykład zapobiegając ich utlenianiu. Metoda MIG znajduje zastosowanie w łączeniu aluminium, magnezu, miedzi, metali nieżelaznych oraz ich stopów.

Metoda MAG

Metoda MAG (ang. Metal Active Gas)  przebiega identycznie do metody MIG z dwiema różnicami. Po pierwsze elektroda może być także drut proszkowy. Po drugie, w procesie spawania biorą udział gazy osłonowe aktywne chemicznie jak dwutlenek węgla lub mieszanki gazów zawierające: tlen, dwutlenek węgla i argon. Metodę MAG stosuje się głównie do spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Metoda TIG

Spawanie metoda TIG (ang. Tungsten Inert Gas) przebiega inaczej. Różni się ona od pozostałych metod wykorzystaniem stałej, nietopliwej, zazwyczaj wolframowej elektrody osłoniętej przez obojętny chemicznie gaz: zazwyczaj hel lub argon. Łuk spawalniczy powstający na elektrodzie stapia przylegające do siebie elementy metalowe, które mieszając się tworzą spoinę. Zadaniem gazu jest ochrona stopionego metalu. Spawanie tą metodą oznacza brak konieczności używania trzeciego materiału, ale tego nie wyklucza. Dodatkowy metal można wprowadzić do spoiny ręcznie. Metoda ta pozwala na bardzo trwałe, precyzyjne spawanie bez rozprysków. Zazwyczaj stosuje się ja w wypadku stali nierdzewnej, wysokoprężnej oraz aluminium, miedzi, tytanu, niklu i wielu innych.

Podobne wpisy